نحوه ارسال سفارش ها


زمان و نحوه ی ارسال سفارش ها

  • سفارشات شهر تهران

تمامی سفارشات در شهر تهران با پست پیشتاز یا پیک انجام میشود و  زمان تحویل کالا 24 الی 48 ساعت پس از ثبت سفارش میباشد.

همچنین زمان تحویل کالا برای مشتریانی که تقاضای ارسال فوری سفارشات را داشته باشند بین 1 تا 3 ساعت پس از ثبت سفارش میباشد که توسط پیک و بصورت پسکرایه انجام میشود و هزینه آن بر عهده ی مشتری است.

 هزینه ارسال سفارشات در تهران طبق جدول زیر میباشد.

ارسال فوری تهران
ارسال عادی تهران
مبلغ سفارش
پس کرایه
تحویل 1 تا 3 ساعت
حدود 60 هزار تومان
تحویل 24 تا 48 ساعت
کمتر از 2 ملیون تومان
رایگان
تحویل 24 تا 48 ساعت
بیشتر از 2 ملیون تومان


  • سفارشات شهرستان

تمامی سفارشات در شهرستان ها توسط باربری , تیپاکس یا پست پیشتاز انجام میشود و زمان تحویل کالا 3 الی 7 روز میباشد.

ارسال سفارشات برای مشتریانی که تقاضای ارسال فوری داشته باشند توسط تیپاکس انجام خواهد شد و زمان تحویل کالا 24 الی 72 ساعت پس از ثبت سفارش میباشد.

ارسال فوری شهرستان
ارسال عادی شهرستان
مبلغ سفارش
پس کرایه
تحویل 1 تا 3 روز
حدود 60 هزار تومان
تحویل 3 تا 7 روز
کمتر از 2 ملیون تومان
رایگان
تحویل 3 تا 7 روز
بیشتر از 2 ملیون تومان